Kayıt İçin Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Öğrenci Belgesi
Kurumda kalmasına elverişli olduğuna dair hekim tarafından düzenlenmiş sağlık raporu
3 adet vesikalık fotograf
Adli sicil kaydı ve arşiv belgesi

Yabancı Öğrenciler İçin Belgeler

Öğrenim izni
Pasaport fotokopisi
Yabancı kimlik  numarası
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Öğrenci Belgesi
Kurumda kalmasına elverişli olduğuna dair hekim tarafından düzenlenmiş sağlık raporu
3 adet vesikalık fotograf
Adli sicil kaydı ve arşiv belgesi

TOP