BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İDARİ BELGELER

1) 2 adet son 6 aylık dönemde çekilmiş olan vesikalık fotoğrafı

2) Vukuatlı nüfus kayıt dökümünü ve ikametgah (Nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet’ten alınabilir)

3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi

4) Adli sicil kaydı (e-devlet’ten alınabilir)

5) Adli sicil arşiv kaydı (e-devlet’ten alınabilir)

6) Öğrenci Belgesini (e-devlet’ten alınabilir)

7) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu

8) Özel sağlık sorunu var ise buna dair raporu ve sürekli kullandığı ilaçlar

(acil durumlarda sağlık görevlilerine bilgi verebilmek için gereklidir.)

9) Kan grubunun yazılı olduğu belge

Yabancı Uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ve yukarıda belirtilen diğer belgeler istenir.

TOP